Grundtanken med min coaching är att leva språket - att låta spanskan ta plats i vardagen. Du kommer tillsammans med mig att uttrycka och formulera dig såväl i tal som i skrift och vi går även igenom grundläggande grammatiska begrepp och regler. Vi kommunicerar med varandra. Du pratar och skriver mycket. Utöver detta motiveras du genom att vi kopplar samman spanskan med dina personliga intressen. När vi är intresserade av något så blir det inte bara roligare utan även nödvändigt att lära oss språket för att kunna utrycka oss. Coachingen är personlig och vi riktar därför in oss på dig, ditt liv och vad just du vill använda språket till.